Regulamin

Regulamin ROOMBREAKER Escape Room Poznań

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Rezerwując wizytę w jednym z naszych pokoi Uczestnik akceptuje poniższy regulamin i zobowiązany jest do jego przestrzegania oraz przekazania jego treści pozostałym Uczestnikom zabawy.

RERZERWACJE I PŁATNOŚCI
§2 Rezerwacji można dokonywać za pomocą systemu rezerwacyjnego na stronie www.roombreaker.pl lub pod numerem telefonu 884 886 993.
§3 Jeżeli chcą Państwo umówić termin w tym samym dniu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 884 886 993 w celu potwierdzenia terminu telefonicznie.
§4 Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności (przez portal LockMe bądź wykorzystanie VOUCHERA podanie kodu podczas rezerwacji) nie ma możliwości zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty.
§5 W przypadku, gdy jedna osoba/jeden podmiot rezerwuje więcej niż 2 terminy w jednym dniu, zobowiązana jest do zapłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji (chyba że w drodze korespondencji mailowej ustalono inaczej). Jeżeli rezygnacja z danego terminu nie zostanie zgłoszona przez klienta minimum 24 godziny przed pierwszą planowaną grą, kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.
§6 W przypadku, gdy dokonano rezerwacji jak w §5, ale bez wcześniejszej zaliczki, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie zostanie zgłoszona przez klienta minimum 24 godziny przed pierwszą planowaną grą, organizator ma prawo do ubiegania się o zwrot części należności.

ZASADY GRY
§7 Uczestnicy mogą przystąpić do gry w jednym z naszych pokoi: „Gniew Wulkanusa” lub „Dzieciństwo – nigdy nie dorosnę” po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji oraz zapłaceniu za grę.
§8 Płatność za grę na miejscu możliwa jest gotówką lub kartą. Wystawiamy faktury, jeśli chcą Państwo taką otrzymać prosimy o wcześniejszym powiadomieniu o tym prowadzącego.
§9 Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność oraz zobowiązują się do przestrzegania zaleceń prowadzącego grę.
§10 Uczestnicy aby przystąpić do gry muszą mieć ukończone 16 lat (13 wraz z dorosłym opiekunem).
§11 Zabrania się udziału w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
§12 Zabronione jest używanie własnych narzędzi, telefonów komórkowych i innych przedmiotów oraz wnoszenia do pokoi przedmiotów niebezpiecznych.
§13 Podczas gry obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania, robienia zdjęć i używania telefonów komórkowych.
§14 Rozwiązanie zagadek nie wymaga użycia siły. W razie zniszczeń Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany elementów wyposażenia.
§15 Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia 10 minut przed rozpoczęciem gry. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę Uczestnicy muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. W przypadku spóźnienia się więcej niż 20 minut Uczestnicy nie mają możliwości rozpoczęcia gry, a także nie otrzymają zwrotu pieniędzy za wcześniej opłaconą grę (via LockMe.pl lub VOUCHER).
§16 Gra jest monitorowana i nie ma możliwości wyłączenia monitoringu.
§17 W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu prowadzący grę może przerwać ją w każdej chwili oraz wyprosić Uczestników, bez prawa do zwrotu pieniędzy za grę.
§18 ROOMBREAKER nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
§19 Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem.
§20 Uczestnicy akceptując zrobienie pamiątkowego zdjęcia po grze akceptują umieszczenie go na naszym profilu na facebooku oraz stronie internetowej.
§21 Osoba dokonująca rezerwacji akceptuje regulamin i jest zobowiązana do przekazania jego treści wszystkim pozostałym uczestnikom gry.
§22 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

VOUCHER
§23 VOUCHER (bon podarunkowy) można zakupić w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Nie ma możliwości wymiany Vouchera na gotówkę.
§24 Voucher jest ważny 3 miesiące i nie ma możliwości wydłużenia tego terminu. Po przekroczeniu tego czasu Voucher staje się nieważny.
§25 Jeden Voucher upoważnia do jednej gry w wybranym naszym pokoju dla grupy 2 – 5 osób.
§26 Podczas dokonania rezerwacji posiadacz Vouchera zobowiązany jest podać kod widniejący na bonie podarunkowym.
§27 Kupując VOUCHER kupujący akceptuje regulamin i jest zobowiązany do przekazania jego treści osobie obdarowanej oraz uczestnikom gry.