Regulamin

Regulamin ROOMBREAKER Escape Room Poznań

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Rezerwując wizytę w jednym z naszych pokoi Uczestnik akceptuje poniższy regulamin i zobowiązany jest do jego przestrzegania oraz przekazania jego treści pozostałym Uczestnikom zabawy.

RERZERWACJE I PŁATNOŚCI
§2 Rezerwacji można dokonywać za pomocą systemu rezerwacyjnego na stronie www.roombreaker.pl lub pod numerem telefonu 884 886 993.
§3 Można umówić termin w tym samym dniu, prosimy wtedy o kontakt telefoniczny pod numerem 884 886 993 w celu potwierdzenia terminu telefonicznie.
§4 Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności (przez portal LockMe bądź wykorzystanie VOUCHERA podanie kodu podczas rezerwacji) nie ma możliwości zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty.
§5 W przypadku, gdy jedna osoba/jeden podmiot rezerwuje więcej niż 2 terminy w jednym dniu, zobowiązana jest do zapłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji (chyba że w drodze korespondencji mailowej ustalono inaczej). Jeżeli rezygnacja z danego terminu nie zostanie zgłoszona przez klienta minimum 24 godziny przed pierwszą planowaną grą, kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.
§6 W przypadku, gdy dokonano rezerwacji jak w §5, ale bez wcześniejszej zaliczki, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie zostanie zgłoszona przez klienta minimum 24 godziny przed pierwszą planowaną grą, organizator ma prawo do ubiegania się o zwrot części należności.

ZASADY GRY
§7 Uczestnicy mogą przystąpić do gry w jednym z naszych pokoi: „Gniew Wulkanusa” lub „Dzieciństwo – nigdy nie dorosnę” po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji oraz zapłaceniu za grę.
§8 Płatność za grę na miejscu możliwa jest gotówką lub kartą. Wystawiamy faktury, jeśli chcą Państwo taką otrzymać prosimy o wcześniejszym powiadomieniu o tym prowadzącego.
§9 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zaleceń prowadzącego grę.
§10 Uczestnicy aby przystąpić do gry muszą mieć ukończone 16 lat (13 wraz z dorosłym opiekunem).
§11 Zabrania się udziału w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
§12 Zabronione jest używanie własnych narzędzi, telefonów komórkowych i innych przedmiotów oraz wnoszenia do pokoi przedmiotów niebezpiecznych.
§13 Podczas gry obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania, robienia zdjęć i używania telefonów komórkowych.
§14 Rozwiązanie zagadek nie wymaga użycia siły. W razie zniszczeń Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany elementów wyposażenia.
§15 Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia 10 minut przed rozpoczęciem gry. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę Uczestnicy muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. W przypadku spóźnienia się więcej niż 20 minut Uczestnicy nie mają możliwości rozpoczęcia gry, a także nie otrzymają zwrotu pieniędzy za wcześniej opłaconą grę (via LockMe.pl lub VOUCHER).
§16 Gra jest monitorowana i nie ma możliwości wyłączenia monitoringu.
§17 W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu prowadzący grę może przerwać ją w każdej chwili oraz wyprosić Uczestników, bez prawa do zwrotu pieniędzy za grę.
§18 ROOMBREAKER nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
§19 Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem. Każdy z graczy ma możliwość przerwać zabawę w dowolnym momencie.
§20 Uczestnicy akceptując zrobienie pamiątkowego zdjęcia po grze akceptują umieszczenie go na naszym profilu na facebooku oraz stronie internetowej.
§21 Osoba dokonująca rezerwacji akceptuje regulamin i jest zobowiązana do przekazania jego treści wszystkim pozostałym uczestnikom gry.
§22 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

VOUCHER
§23 VOUCHER (bon podarunkowy) można zakupić w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Nie ma możliwości wymiany Vouchera na gotówkę.
§24 Voucher jest ważny 3 miesiące i nie ma możliwości wydłużenia tego terminu. Po przekroczeniu tego czasu Voucher staje się nieważny.
§25 Jeden Voucher upoważnia do jednej gry w wybranym naszym pokoju dla grupy 2 – 5 osób.
§26 Podczas dokonania rezerwacji posiadacz Vouchera zobowiązany jest podać kod widniejący na bonie podarunkowym.
§27 Kupując VOUCHER kupujący akceptuje regulamin i jest zobowiązany do przekazania jego treści osobie obdarowanej oraz uczestnikom gry.